Брой 1 (онлайн)

Купи на хартия от книжарницата

Мостра на хартиеното издание

Брой 2 (онлайн)

Очаква се да излезе на хартия в началото на 2020

Списанието е индексирано в Националния референтен списък (НРС) на „Национален център за информация и документация“  под номер 3387.

Абонирайте се само за 24 лева срещу кoито получавате 4 броя + 1 подарък.