Брой 1 (онлайн)

Купи на хартия от книжарницата

Мостра на хартиеното издание

Списанието е индексирано в Националния референтен списък (НРС) на „Национален център за информация и документация“  под номер 3387.

Брой 3 (онлайн)

Тук се публикуват онлайн статии до набирането на достатъчен брой за издаване на печатно издание (Те важат в НАЦИД веднага след публикуването им)

Печатното издание се очаква да излезе към края на месец април

Брой 4 (онлайн)

Тук се публикуват онлайн статии до набирането на достатъчен брой за издаване на печатно издание. (Те важат в НАЦИД веднага след публикуването им)

Хартиеното издание се очаква да излезе към месец юли

Абонирайте се само за 24 лева срещу кoито получавате 4 броя + 1 подарък.