Брой 1 (онлайн)

Купи на хартия от книжарницата

Брой 2 (онлайн)

С подкрепата на General Dynamics

Абонирайте се само за 24 лева срещу които получавате 4 броя + 1 подарък.

Списанието е индексирано в Националния референтен списък (НРС) на „Национален център за информация и документация“  под номер 3387.