Списание "Национална сигурност"

Общи условия

Настоящите Общи условия регулират ползването на уебсайт nacionalna-sigurnost.bg на Виктори Издат ЕООД.

Глава 1. Общи разпоредби.

 1. „Виктори ИЗДАТ ЕООД („Администраторът“) с уебсайт https://nacionalna-sigurnost.bg е вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201708132. Предмет на дейност печатна реклама, книги, списания, художествена литература, папки, каталози, дипляни, брошури, листовки, флаери, стикери, етикети, визитки. Термопечат върху текстил – еко торби, ключодържатели, магнити, сувенири, тениски, сублимаци и др.
 2. „Виктори ИЗДАТ ЕООД е собственик на списание „Национална сигурност“ с ISSN: 2682-941X & ISSN: 2682-9983, създаден в съответствие със законодателството на Република България и предназначен да дава възможност на своите потребители да поръчват и получават срещу заплащане книги от каталога на Издателството.
 3. Администраторът на сайтът има право да поставя препратки към други интернет-страници, както и всякакви рекламни карета, банери и други подобни с търговска цел, доколкото последните не накърняват правата на потребителите.
  Глава 2. Условия за поръчване и доставка.
 4. На сайта е предоставен каталог от артикули – детски книги и помагала, които могат да бъдат поръчвани от клиентите. В случай, че някой от артикулите е с изчерпана наличност, това е указано изрично на сайта.
 5. Всеки клиент може да закупува стоки като гост или като регистриран потребител. В случай, че клиентът няма регистрация на сайта, той следва да избере и начин на доставка, който също да бъде калкулиран в продажната цена на поръчката.
 6. След приключване на избора на артикули и въвеждане на опциите по предходната точка клиентът следва да избере опция за плащане на поръчката. В случай, че клиентът има регистриран профил на сайта, той може да продължи поръчката чрез профила си, като използва e-mail адреса и паролата въведени при регистрацията. В случай, че клиентът няма регистриран профил, той може да си регистрира такъв или да продължи поръчката като гост, като въведе необходимите за поръчката данни.
 7. Администраторът си запазва правото да записва IP адреса на потребителя и всякаква друга информация, необходима за неговото идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с настоящите Общи условия. Декларира, че данните по предходната алинея няма да бъдат предоставяни на трети лица, с изключение на случаи на официално искане от съд или друг държавен орган.
 8. След въвеждане на всички необходими данни клиентът следва да потвърди поръчката и крайната сума, която следва да заплати чрез бутона „Потвърди поръчката”.
 9. Заплащането на поръчката се извършва с банкова карта през Виртуален ПОС терминал или чрез наложен платеж при доставката.
 10. Доставката се извършва в петдневен срок от потвърждаване на поръчката. Стойността на доставката се заплаща от клиента и се посочва изрично на отделен ред при извършване на поръчката.
  Глава 3. Договор.
 11. Потвърждаването на поръчката от страна на клиента с натискане на бутона „Потвърди поръчката” има силата на съгласие за сключване на договор между него и „Виктори Издат” ЕООД. Преди потвърждаване на поръчката клиентът следва изрично да отбележи, че е съгласен с настоящите Общи условия.
 12. В случай, че при доставка на артикулите клиентът откаже да ги получи и да заплати цената, „Виктори Издат” ЕООД си запазва правото да предприеме необходимите действия за реализиране на вземането си по съдебен ред.
 13. Клиентът има право да се откаже от сключения договор при условията на чл. 50 и следващите от Закона за защита на потребителите. В случай на отказ от договора клиентът следва в 14-дневен срок от отказа да върне получените стоки чрез куриерска фирма до офиса на дружеството. Всички разходи по връщане на стоката са за сметка на клиента.
 14. Всички суми, платени от клиента по разваления договор, се връщат от „Виктори Издат” ЕООД в сроковете и при условията на чл. 54 от Закона за защита на потребителите. В случай, че плащането на стоките е извършено с банкова карта чрез Виртуален ПОС-терминал, платената сума се възстановява чрез нареждане на обратна
  операция по същата банкова карта в рамките на 7/седем/ работни дни от датата на
  получаване на превода.
  Глава 4. Дефекти и рекламации.
 15. В случай, че някой от артикулите, поръчани и доставен на клиента има производствен дефект, клиентът следва да се свърже с „Виктори Издат“ ЕООД и да изпрати снимка с констатирания дефект. В този случай се задължава да изпрати на клиента нов артикул без дефект.
 16. В случай, че някой от артикулите, поръчани н и доставен на клиента има дефект, появил се при доставката, „Виктори Издат” ЕООД не носи отговорност за него. В този случай клиентът следва да търси отговорност за дефекта от организацията извършваща доставката на артикулите.
  Глава 5. Авторски права. Отговорност.
 17. Авторските права върху артикулите са собственост на техните автори.
 18. Всяко копиране или възпроизвеждане по какъвто и да е начин и използване за търговски цели представлява
  нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и ще бъде преследвано със цялата строгост на закона.
  Глава 6. Информация
 19. „Виктори Издат” ЕООД има право да събира и съхранява информация за клиентите си при тяхната регистрация по начин, който да позволява идентифицирането им.
 20. „Виктори Издат” ЕООД се задължава да съхранява и обработва предоставените от клиентите при тяхната регистрация лични данни в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR), Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни на „Виктори Издат” ЕООД, публикувана на сайта.
  Глава 7. Допълнителни разпоредби
 21. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.
 22. Всички противоречия, ще се разрешават чрез преговори и споразумение, а когато такова не може да бъде постигнато, споровете ще се решават от компетентния съд.