Списание "Национална сигурност"

За списание „Национална сигурност“

Списание „Национална сигурност“ е независимо научно-популярно издание в областта на сигурността и отбраната, което излиза четири пъти в годината. Собственост на Виктори Издат – ЕООД.

Списанието е индексирано в Националния референтен списък (НРС) на „Национален център за информация и документация“  под номер 3387.

Издателското пространство включва широкоспектърна научна и популярна тематика, свързана с аспектите на сигурността:

 • Геополитиката и международни отношения.
 • Национална сигурност на Република България.
 • Отбрана и военно-политическите проблеми на страната.
 • Разузнаване и анализ на информацията.
 • Криминално-оперативно осигуряване.
 • Киберсигурност.
 • Мениджмънт на сигурността и отбраната.
 • Военни анализи.
 • Ревюта и рецензии.
 • Здравна сигурност.
 • Енергийна сигурност.
 • Патриотизъм и народопсихологията на българския народ.
 • Военната история.
 • Стратегически комуникации, пропаганда и др.

Специално място заемат ревюта и описания на новоизлезлите книги и изследвания по въпросите на националната сигурност и др.