Списание „Национална сигурност“ е независимо научно издание в областта на сигурността и отбраната, което излиза четири пъти в годината.

Издателското пространство включва широкоспектърна научна и популярна тематика, свързана с аспектите на сигурността:

 • Геополитиката и международни отношения;
 • Национална сигурност на Република България;
 • Отбрана и военно-политическите проблеми на страната;
 • Разузнаване и анализ на информацията;
 • Криминално-оперативно осигуряване;
 • Киберсигурност;
 • Мениджмънт на сигурността и отбраната;
 • Военни анализи;
 • Ревюта и рецензии;
 • Здравна сигурност;
 • Енергийна сигурност;
 • Патриотизъм и народопсихологията на българския народ;
 • Военната история;
 • Стратегически комуникации, пропаганда и др.

Специално място заемат ревюта и описания на новоизлезлите книги и изследвания по въпросите на националната сигурност и др.