Списание "Национална сигурност"

Указания за авторите

Списанието е индексирано в Националния референтен списък (НРС) на „Национален център за информация и документация“  под номер 3387.

Указания за авторите

Статиите се публикуват онлайн до събиране на достатъчен брой за издаване на хартиеното издание. За печат се приемат само статии с големина до 5-6 страници във Word формат. Задължително към всяка статия се предоставя кратка информация за автора до 2-3 реда, кратко резюме също не повече от 3-4 реда, ключови думи и снимка на автора или изображение за статията прикачени в същия имейл.

Изпратените статии преминават през одобрение от независими експерти от редколегията на списанието и в печатното издание се публикуват само тези, които отговарят на горните условия.

Подаване на ръкопис и ред за публикуване

Изпратете вашата статия, оформена за публикуване като прикачен документ заедно с ваша снимка и декларация за поверителност с имейл на spisaniens@gmail.com или diomira@mail.bg.  Ако в статията има изображения, снимки, фигури или схеми ги дублирайте допълнително, като JPG или PNG файл с големина не повече от 100 mb. Също така изпратете подписано и сканирано уверение, че трудът не съдържа класифицирана информация и декларация за оригиналност на авторския материал, които може да  изтеглите от тук, след като ги подпишете, се изпращат сканирани заедно със статията.

С изпращане на материала авторите на статии декларират:

  • че авторите носят цялата отговорност за публикувания материал, съгласно законa за авторското право и сродните му права, както и закон за защита на класифицираната информация.
  • че предлаганите текстове, снимки и изображения са авторски.
  • че цитирането и използваните литературните източници са коректно посочени.

Заплащане за статията в размер на 120.00 лв. с ДДС се извършва само по банков път,
като предварително статията трябва да бъде одобрена от рецензентите и предоставени
данни за фактура.

For publication in English