Download Tag: <span>istoria</span>

Download Tag: istoria

Стратегическо ръководство на отбраната на България в края на Студената война и в началото на демократичния преход

Стратегическо ръководство на отбраната на България в края на Студената война и в началото на демократичния преход367 DownloadsАвторът: майор Калин Ранчев е докторант във Военна академия „Г. С. Раковски“. Strategic Defense Leadership of Bulgaria at the End of the Cold War and at the beginning of the Transition to Democracy …