Стратегическо ръководство на отбраната на България в края на Студената война и в началото на демократичния преход

Стратегическо ръководство на отбраната на България в края на Студената война и в началото на демократичния преход

Стратегическо ръководство на отбраната на България в края на Студената война и в началото на демократичния преход
Стратегическо ръководство на отбраната на България в края на Студената война и в началото на демократичния преход
360 Downloads

Авторът: майор Калин Ранчев е докторант във Военна академия „Г. С. Раковски“.

Strategic Defense Leadership of Bulgaria at the End of the Cold War and at the beginning of the Transition to Democracy (Die strategische Führung Bulgariens am Ende des Kalten Krieges und am Angang der Wende in Bulgarien)

Рзюме:  В статията се анализира механизма за вземане на решения по въпросите за националната сигурност през периода в края на Студената война. Значението на тези въпроси оказва влияе върху изграждането и развитието на органите за стратегическо ръководство и на произтичащите от това политически решения по въпросите за националната сигурност.

Ключови думи: Студена война, Държавен комитет на отбраната (ДКО), Консултативният съвет за национална сигурност (КСНС), Бяла книга.