Download Tag: <span>forms and methods of force employment</span>

Download Tag: forms and methods of force employment

ЦЕННОСТТА НА НАУКАТА ДА ПРЕДВИЖДА – ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА ФОРМИТЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВС

ЦЕННОСТТА НА НАУКАТА ДА ПРЕДВИЖДА – ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА ФОРМИТЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВС169 Downloads полк. доц. д-р Стоян Стойчев доцент в катедра „Съвместни операции и планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“, началник на катедра „Съвместни операции и планиране“ Резюме: Разгледани са различните форми и методи за използване …