Download Tag: <span>Световна банка</span>

Download Tag: Световна банка

МЕЖДУНАРОДНИ АСПЕКТИ НА КОРУПЦИЯТА

МЕЖДУНАРОДНИ АСПЕКТИ НА КОРУПЦИЯТА314 DownloadsД-Р КОСТА ВЛЪЧКОВ Коста Влъчков е роден през 1983 г. в гр. Бургас, доктор по Политически науки от ВСУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна с дисертационен труд на тема „Международни и национални политики за борба с корупцията“. Притежава две магистърски степени по Международни отношения от СУ „Св. …