Download Tag: <span>Любен Манолов</span>

Download Tag: Любен Манолов

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ242 Downloads От проф. д.и.н. Манчо Веков Институт за исторически изследвания при БАН Секция „Помощни исторически науки и информатика” за дисертационния труд на Любен Георгиев Манолов на тема „Възрожденският национализъм и гарантиране на сигурността на българското общество при разпадането на Османската империя (70-те години на XVIII – 80-те години на …