Download Tag: <span>критична инфраструктура</span>

Download Tag: критична инфраструктура

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО В КИБЕРСИГУРНОСТТА

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО В КИБЕРСИГУРНОСТТА248 DownloadsМирослав Стефанов – докторант Мирослав СТЕФАНОВ – началник отдел „Оперативно Наблюдение Киберсигурност“; Държавна Агенция „Електронно Управление“; Магистър УниБИТ – специалност: Информационна Сигурност Докторант УниБИТ – Компютърни Науки Международни сертификати: CFA – Certified Financial Analytic; CEH – Certified Ethical Hacker; CHFI – Certified Hacking Forensic Investigator; CSA …