Sn-Nedylka-Petrova

Sn-Nedylka-Petrova

Sn-Nedylka-Petrova


д-р НЕДЯЛКА ПЕТРОВА

главен юрисконсулт в Национална агенция за приходите
хоноруван преподавател във Висше училище
по сигурност и икономика – гр. Пловдив
e-mail: neli_jel@abv.bg