Откриване на Списание „Национална Сигурност“

Откриване на Списание „Национална Сигурност“

На 28 май 2019 г. се състоя официалното откриване на Списание „Национална Сигурност“. Събитието беше отбелязано с коктейл в редакцията на списанието.
Благодаря на всички, които ни уважиха и на добър час!