Daniel-Delchev

Daniel-Delchev

Daniel-Delchev


Старши преподавател Даниел Делчев,
докторант, Академия на Министерството
на вътрешните работи