УЧАСТИЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОАЛИЦИОННИТЕ ВОЕННИ И ПОЛИТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ НА ВАРШАВСКИЯ ДОГОВОР (1946 – 1991 Г.)

УЧАСТИЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОАЛИЦИОННИТЕ ВОЕННИ И ПОЛИТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ НА ВАРШАВСКИЯ ДОГОВОР (1946 – 1991 Г.)

УЧАСТИЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОАЛИЦИОННИТЕ ВОЕННИ И ПОЛИТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ НА ВАРШАВСКИЯ ДОГОВОР (1946 – 1991 Г.)
478 Downloads

подполковник д-р Калин Ранчев

Резюме: В статията е направен кратък исторически обзор на участието на Народна република България в изграждането на коалиционните военни и политически структури на Варшавския договор.
Ключови думи: Организация на Варшавски договор, Студената война, Политически консултативен комитет.

PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF BULGARIA IN THE COALITIONAL MILITARY AND POLITICAL STRUCTURES OF THE WARSAW PACT (1946 – 1991)
Kalin Ranchev
Abstract: The article gives a short historical overview of the participation of the Bulgarian army in the construction of the coalition military and political structures of the Warsaw Pact.
Key words: The Warsaw Pact, The Cold War, the Political Consultative Committee.