Аспекти от участието на България във Варшавския договор

Аспекти от участието на България във Варшавския договор

Аспекти от участието на България във Варшавския договор
430 Downloads

М-р д-р Калин Ранчев

Резюме: В статията се анализира механизма за вземане на решения по въпросите за националната сигурност през периода в края на Студената война. Значението на тези въпроси оказва влияе върху изграждането и развитието на органите за стратегическо ръководство и на произтичащите от това политически решения по въпросите за националната сигурност.
Ключови думи: Студена война, Държавен комитет на отбраната (ДКО), Консултативният съвет за национална сигурност (КСНС), Бяла книга.

Aspects of Bulgaria’s participation in the Warsaw Pact Kalin Ranchev
Abstract: The article analyzes the decision-making mechanism for national security issues during the Cold War period. The importance of these issues has an impact on the establishment and development of strategic guidance bodies and the resulting policy decisions on national security issues.
Key words: Cold War, State Defense Committee (DOC), National Security Advisory Council (CSNC), White Paper.