ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОЦЕСА УТИЛИЗАЦИЯ

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОЦЕСА УТИЛИЗАЦИЯ

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОЦЕСА УТИЛИЗАЦИЯ
487 Downloads

Иван Георгиев Иванов  гр. Велико Търново. Национален военен университет “В. Левски” бул. България 76, e-mail: kapitan_ivan@abv.bg

Резюме: В доклада има дефиниция на термина използване, изискванията към него и проблемите, които се решават при демонтаж на боеприпаси.
Ключови думи: утилизация, боеприпаси, безопасност

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE PROCESS OF UTILIZATION
Ivan Georgiev Ivanov Veliko Tarnovo National Military University “V. Levski ” 76 Bulgaria Blvd., e-mail: kapitan_ivan@abv.bg
Abstract: In the report there are presentеd definition of the term utilization, the requirements for it and problems that are solved when carrying out the dismantling of ammunition
Keywords: utilization, ammunition, safety