КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРИЛАГАНЕ НА РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ ТЕХНИКИ В РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ

КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРИЛАГАНЕ НА РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ ТЕХНИКИ В РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ

КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРИЛАГАНЕ НА РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ ТЕХНИКИ В РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ
873 Downloads

Проф. д-р Илин Савов, факултет „Полиция”. Академия на Министерство на вътрешните работи

 CONTROL OVER THE APPLICATION OF INTELLIGENCE TECHNIQUES IN THE REPUBLIC OF FRANCE – Prof. Dr. Ilin Savov. Faculty Police”. Academy of the Ministry of the Interior

Резюме: В статията се разглеждат промените в законодателството в контрола върху прилагането на разузнавателните техники в Република Франция. Посочени и оценени са различните видове процедури по прилагането на специални разузнавателни средства в Република Франция. Анализирана е необходимостта от създаването на контролни органи, които да имат право да проследяват процеса при придобиване на информация от специални разузнавателни средства в борбата с престъпността и противодействието на тероризма.

 Ключови думи: Национална комисия за контрол на разузнавателните техники, оперативно-технически способи, Република Франция, тероризъм, организирана престъпност

 Abstract: This article examines changes in legislation to control the implementation of intelligence techniques in the French Republic. The different types of special intelligence deployment procedures in the Republic of France are indicated and evaluated. The necessity of establishing control bodies, which have the right to follow the process of obtaining information from special intelligence in the fight against crime and counter-terrorism, is analyzed.