Никола Попов – сам сред свои и чужди

Никола Попов – сам сред свои и чужди

Никола Попов – сам сред свои и чужди
Никола Попов – сам сред свои и чужди
812 Downloads

Доцент доктор Антоанета Георгиева Запрянова е родена на 10 септември 1942 в Стара Загора. Средното си образование получава в родния град, а висшето – в СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „История”, профил „Архивистика”, втора специалност „Философия”. Научна кариера – Институт за исторически изследвания при БАН. Защитава докторантура на тема “Документът в историческото познание”. Председател е на Българската генеалогична федерация и главен редактор на списание „Родознание/Genealogia”. Научната специализация е в областта на теория на историческото познание, методология и история на генеалогия, историческа хронология, интердисциплинарни взаимоотношения на помощните исторически науки. Автор е на монографии, студии, статии, сред които са: Запрянова-Тодорова, А. Генеалогия или как да изследваме своя род. София: Изд. “Нов ден”, 1994, 154 с. ISBN 954-8575-63-5; Запрянова, А Генеалогия или как да изследваме своя род. София: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2003, 221 с. (второ допълнено издание). ISBN 954-407-1863-5; Запрянова, А., Е. Вечева. Историците – за истината, за насилията, за себе си. София: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 1994, 264 с. ISBN 954-07-0236-4; Умленски, В. В. Шкодров, А. Запрянова. Времето и календарният проблем. София: Акад. Издателство “Марин Дринов”, 2005, 255 с. ISBN 954-322-025-5; Станчев, М., Л. Георгиев, А. Запрянова, П. Чолов. Василий Каразин. Живот и дейност (По случай 200 години от основаването на Харковския национален университет “В. Н. Каразин”). София: Академично издателство “М. Дринов”, 2005, 378 с. ISBN 954-322-053-0; Запрянова,А. кКак да изследваме своя род. София. 2019, Изд. ДиоМира”, 296 с. трето допълнено издание). ISBN 978-619-91334-0-8
Резюме: Никола Попов е име, което остава непознато в родната ни история, а е пример за вярно служене на своето верую. От забрава го изведе Лазар Георгиев /1927-2017/ с книга си, озаглавена „Сам сред свои и чужди”. Роден в село Кирово, живял и работил в много градове на страната, а по-късно и в чужбина, той става съветски разузнавач. Въз основа на архивни документи и спомени е разкрит героичният път на резидента, загинал в нацистки крематориум – вярвайки, че може да се изгради хуманен свят – без диктатура и фашистка идеология.
Ключови думи: генеалогия, документ, идеал, резидент, тактика, Гестапо, крематориум