ЕЗИКОВИЯТ ОДИТ – ОПИТЪТ НА УСПЕЛИТЕ

ЕЗИКОВИЯТ ОДИТ – ОПИТЪТ НА УСПЕЛИТЕ

ЕЗИКОВИЯТ ОДИТ – ОПИТЪТ НА УСПЕЛИТЕ
349 Downloads
м.ф.н. ЗОРНИЦА ДРАГОСТИНОВА

Зорница ДРАГОСТИНОВА се дипломира като Магистър на Филологическите Науки от СУ“ Св. Климент Охридски“ през 1996г. с две отделни магистратури – по Английска Филология и по Българска Филология, съответно от ФКНФ и от ФСлФ, след което завършва Магистратура като „Специалист Връзки с Обществеността“ към свободния факултет на СУ“ Св.Климент Охридски“ и малко по-късно защитава Магистратура по „Статистика“ от Нидерландия. Още като студентка публикува научно изследване по Психолингвистика в периодичното издание на Асоциацияциата по Психолингвистика като студентка на доц.д-р Пенка-Илиева Балтова. В периода на дългата си практика на преводач, педагог, психолингвист и преподавател у нас и в чужбина тя става автор на статии, на девет книги, сред които: „Методиката на Зорница Драгостинова“(2018), която е помагало към граматиката й „ Recipe for Teaching – For Desperate Learners and Inspired Teachers“ (2012), публикува и седем стихосбирки в качеството си на световна поетеса и автор изучаван в програми на чуждестранни училища и световни университети, автор получил място в Европейската и Американската антологии на световните поети, съавтор е на няколко книги сред които: „European English – Texts and Exercises“, Sue Blackwell, Willem Meys, Cor Koster, Zornitsa Dragostinova, Ivan Shotlekov, Editions De Werelt, Amsterdam (2004), и „A handbook on language auditing“, Cor Koster (Ed.). Editions De Werelt, Amsterdam (2004), и други. Тъй като в основата на нейните дипломни работи стои материята относно създаването и апробирането на тестови задачи по български и английски език впоследствие тя става автор и на редица тестови задачи у нас и в чужбина, а в практиката си често е канена и за редактор на такива. Участва в проекти на Европейския съюз, създава и публикува собствена методика за обучение по английски език, която работи безотказно у нас и в чужбина и с течение на времето след участието си в проекта LATE (Language Audits – Tools for Europe) на Европейския съюз, под вещото ръководство на проф. Кор Костър, става Професионален Езиков Одитор за Европа и член на EAPLA (European Association of Professional Language Auditors). Методиката на автора е плод на дълга изследователска и практическа работа в областта на англицистиката въз основа на което са съставени и много тестови задачи и текстове с които тя продължава да работи лично. Авторът има дълги години на обучение през целия живот, което се доказва с над тридесет дипломи в разнообразни насоки, но всички в областта на образованието и образователния мениджмънт. Последните две дипломи, които е защитила са в следните области: Design and Development of Educational Technology, MIT (Massachusets Institute of Technology), the USA и Deep Learning Through Transformative Pedagogy, The University of Queensland, Australia (2018).
Резюме: Статията съдържа важни и интересни факти относно естеството на езиковия одит като инструмент за развитие в европейски аспект на държавни институции, малки и средни предприятия, големи и малки компании и всички, които се интересуват от разрешаването на скрити конфликти в работната среда. Приложени са извадки от официални документи на Европейския съюз в подкрепа на езиковия одит като важен фактор за развитие.
Ключови думи: езиков одит, обучение, образование, конфликт, преподавател, психолингвистика, LATE, EAPLA, StillZee, стилзи, терминът одит, курс по английски език, английски език, документи, професионален, професионалист.

LANGUAGE AUDITING – THE EXPERIENCE
OF SUCCESSFUL
ZORNITSA DRAGOSTINOVA, MA, MA, MA, MA, PLA
Abstract: The article contains important and interesting facts concerning the nature of Language Auditing as a tool used towards the development of government institutions, SMEs, big and small companies, and everyone who is interested in conflict resolution of issues hidden within the workplace, in a European aspect. Excerpts from official documents of the EU are enclosed so that the Language Auditing could be supported as a significant factor towards development.
Key words: language audit, language auditing, education, training, conflict, lecturer, psycholinguistics, LATE, EAPLA, StillZee, audit term, English language course, English language, documents, professional.