Климатичните промени и влиянието им върху средата на сигурност.

Климатичните промени и влиянието им върху средата на сигурност.

Климатичните промени и влиянието им върху средата на сигурност.
Климатичните промени и влиянието им върху средата на сигурност.
4 Downloads

Полковник Орлин Николов

Майор Светозар Босилков

Развитието на климатичните промени все повече се оказват фактор, който играе ключова роля при формиране на бъдещата среда на сигурност. Днес държавите и организациите са изправени пред редица предизвикателства, които касаят устойчивото развитие на човешкото общество , а взаимодействието между политическите, социалните, технологичните и екологични течения оказват пряко влияние върху средата на сигурност в глобален аспект. Климатичните изменения в следствие на глобалното затопляне все повече влияят, както на начина на живот на отделния индивид, така и на политиките, с които държавите целят осигуряването на необходимото ниво на сигурност за нормалното функциониране на обществото.