КИБЕРСИГУРНОСТТА – ключов елемент от националната сигурност на държавата

КИБЕРСИГУРНОСТТА – ключов елемент от националната сигурност на държавата

КИБЕРСИГУРНОСТТА – ключов елемент от националната сигурност на държавата
1293 Downloads

Днес правителствата, организациите и бизнесът по целия свят са изправени всекидневно пред различни кибератаки, при които се правят опити да бъде получен нелегално достъп до чувствителна информация, засягаща важни данни и дори стратегически обекти от национално значение.

 

На заседанието на Северноатлантическия съвет във Варшава (8-9 юли 2016 г.) се дефинира пети домейн в платформата на НАТО за сигурност и отбрана, където киберсигурността се определя като един от основните приоритети на организацията. Определени са и приоритетните направления като изграждане на колективни способности на Алианса, в това число и включване на киберотбраната в процеса на планиране и на увеличаване на инвестициите на страните членки в тази сфера.

 

Република България е сред водещите страни, подписали меморандум, в изпълнение на решенията от Варшава за обявяването на киберпространството като отделен домейн в НАТО.