ВЛИЯНИЕ НА КОВИД-19 ОГРАНИЧЕНИЯТА ВЪРХУ ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ ПРИ ДЕЦАТА В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ КАТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА ЗДРАВНАТА СИГУРНОСТ

ВЛИЯНИЕ НА КОВИД-19 ОГРАНИЧЕНИЯТА ВЪРХУ ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ ПРИ ДЕЦАТА В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ КАТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА ЗДРАВНАТА СИГУРНОСТ

ВЛИЯНИЕ НА КОВИД-19 ОГРАНИЧЕНИЯТА ВЪРХУ ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ ПРИ ДЕЦАТА В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ КАТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА ЗДРАВНАТА СИГУРНОСТ
121 Downloads
Анна Векова

Спортът е неизменна част от живота на Анна още от ранно детство и именно любовта към него я отвежда в НСА “Васил Левски”, където следва кинезитерапия. По време на бакалавърското си обучение Анна специализира в Университета Тарту, Естония, и в Масариковия университет в Бърно, Чехия – две места, които тотално променят представата ѝ за влиянието на физическите упражнения върху човешкото здраве и тя решава да продължи развитието си в тази посока.
Интересът ѝ я отвежда в Маастрихт, Холандия, където през 2008 година завърша магистърската програма „Физическа активност и здраве.
След връщането си в България Анна работи като кинезитерапевт, а по-късно е и кондиционен треньор в уникалния интервенционен проект COMPACT – Combating the Metabolic Syndrome through Physical Activity. През 2014 и 2015 година специализира в The Restorative Exercise Institute, California, и в момента е сертифициран персонален треньор по ресторативни упражнения.
Анна вярва, че не е необходимо да прекарваш часове във фитнеса, за да си в добра форма, затова разработва Movelicious. Eдна уникална комбинация от упражнения, която използва естествените за тялото движения, за да ти помогне да си по-здрав и да се чувстваш по-добре.
Резюме: Появата на Ковид-19 нанесе сериозни предизвикателства върху здравната сигурност на държавите по целия свят. Налагането на ограничителни мерки за овладяване на пандемията доведоха до налагането на локдауни и дистанционно обучение сред децата.
Невъзможността на учениците да извършват необходимите нива на физическа активност се очаква да доведат до увеличаване на телесното тегло и увеличаване броя на деца със затлъстяване.
Ключови думи: деца, ковид-19, локдаун, физическа активност, затлъстяване

Impact of Covid-19 restrictions on physical activity in primary school children
age as a challenge for health security
Anna Vekova
Abstract: The emergence of Covid-19 has posed serious challenges to the health security of countries around the world. The imposition of restrictive measures to contain the pandemic led to the imposition of lockdowns and distance learning among children.
The inability of students to perform the necessary levels of physical activity is expected to lead to an increase in body weight and an increase in the number of children with obesity.
Keywords: children, covid-19, lockdown, physical activity, obesity