ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ НА МВР ОТ СРЕДАТА НА 60-ТЕ ДО СРЕДАТА НА 70-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ НА МВР ОТ СРЕДАТА НА 60-ТЕ ДО СРЕДАТА НА 70-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ НА МВР ОТ СРЕДАТА НА 60-ТЕ ДО СРЕДАТА НА 70-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК
156 Downloads
Стефан Т. Иванов

Стефан Титков ИВАНОВ е докторант по Най-нова българска история в Югозападен Университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. Магистър по История. Общински съветник в Столичен общински съвет от 2003 до 2015 г, през който период е член на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност на София, а в голяма част – нейн председател. В момента е заместник-директор на 149 Средно училище „Иван Хаджийски“ в София, където преподава История и цивилизации.
Резюме: Въпреки, че са възприемани от обществото като пазители на реда, редица служители на МВР от средата на 60-те до средата на 70-те години на ХХ век извършват фрапантни нарушения и престъпления. Най-често срещаните са побои, злоупотреба със служебно положение, лично облагодетелстване и неоснователно задържане на граждани. Разсекретените архиви разкриват не просто изолирани случаи, а системен проблем, за който обществото дори и не подозира.
Ключови думи: МВР, престъпления, нарушения, 60-те-70-те години на ХХ в.

ОFFENSES AND CRIMES OF OFFICERS IN THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF BULGARIA FROM THE MIDDLE 1960S TO MIDDLE 1970S
Stefan T. Ivanov

Abstract: Despite they are accepted as order keepers by society, some officers of the Ministry of Interior of Bulgaria since the middle 60s to the middle 70s accomplished glaring violations and crimes.
The most common among them are beatings, abuse of official position, corruption and unjustified lockup of citizens.
The declassified archives reveal not just isolated cases, but a systemic problem that the public does not even suspect.
Keywords: Ministry of the Interior, crimes, violations, 60-70 of the 20th century.