ПРОБЛЕМНИ ВЪПРОСИ В СИСТЕМАТА ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

ПРОБЛЕМНИ ВЪПРОСИ В СИСТЕМАТА ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

ПРОБЛЕМНИ ВЪПРОСИ В СИСТЕМАТА ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
179 Downloads

полковник Антон Николов АТАНАСОВ Факултет „Национална сигурност и отбрана“, Военна академия „Г.С. Раковски”

полковник Антон Николов АТАНАСОВ
Факултет „Национална сигурност и отбрана“,
Военна академия „Г.С. Раковски”

Полковник инж. Антон АТАНАСОВ работи в Министерството на отбраната като началник на отдел „Бюджет“ в дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“. Притежава две магистърски степени: в професионално направление „Военно дело“ и магистър по „Финанси“ от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Има завършена следдипломна квалификация в УНСС. Офицер от кариерата с доказан практически опит в сферата на финансите и управлението на публичните ресурси в Министерството на отбраната и Българската армия, като е започнал от най-ниското ниво във финансовите структури на МО.
Резюме: Целта на изследването е да се идентифицират и комплексно да сe анализират проблемните въпроси в системата за бюджетиране в Министерството на отбраната и на тази основа да се формулират предложения за нейното подобрение. В статията е представен модел на вътрешни правила за бюджетния процес в Министерството на отбраната, чрез които се цели усъвършенстване на бюджетния процес.
Ключови думи: бюджет, вътрешни правила, бюджетния процес , разпоредители с бюджет,

BUDGET PLANNING AND MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
Anton Nikolov ATANASOV

Abstract: The aim of the study is to identify and comprehensively analyze the problematic issues in the budgeting system in Agency and on this basis to formulate proposals for its improvement. In the article is presented an adequate model of information system for budget planning and management in the Agency, which aims to improve the budget process.
Key word: budget, three-year budget forecast, budget holders, informational system