НОВИ ЕВРОПЕЙСКИ РЕГЛАМЕНТИ ЗА ГРАНИЧНИ ПРОВЕРКИ

НОВИ ЕВРОПЕЙСКИ РЕГЛАМЕНТИ ЗА ГРАНИЧНИ ПРОВЕРКИ

НОВИ ЕВРОПЕЙСКИ РЕГЛАМЕНТИ ЗА ГРАНИЧНИ ПРОВЕРКИ
168 Downloads

БИСЕР СЛАВЧЕВ КОСТАДИНОВ е роден на 02.09.1969 г. в гр. София. Завършил е висшето си образование във ВВОВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново и е назначен на работа в МВР през 1993 г. Заемал е последователно изпълнителски и ръководни длъжности в главна дирекция „Гранична полиция“ и дирекция „Вътрешна сигурност“. Ръководител на множество успешно реализирани проекти в областта на граничната сигурност и иновации.
Резюме: През 2022 година на граничните контролно-пропускателни пунктове в Европейския съюз предстои да бъде въведена в експлоатация нова общоевропейска система /Система за влизане/излизане/ (СВИ) в съответствие с Регламент (EС) 2017/2226.
Главна дирекция „Гранична полиция“ се стреми да въвежда върховите технологични постижения в областта на граничното управление. Поредното доказателство за това е, че ГД „Гранична полиция“ бе домакин на пилотен проект, реализиран съвместно с Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex.
Фокусът бе насочен към пътникопотока на автобусните терминали на ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Калотина“ – чрез въвеждане на иновационни решения за саморегистрация, биометрични коридори и безконтактни скенери за верификация на пръстови отпечатъци.
Ключови думи: регламенти за гранични проверки, Frontex, безконтактни скенери, биометрични коридори

NEW EUROPEAN REGULATIONS FOR BORDER INSPECTIONS
Biser Kostadinov

Abstract: In 2022, a new pan-European system / Entry / Exit System / (EES) will be put into operation at border checkpoints in the European Union in accordance with Regulation (EU) 2017/2226.
The General Directorate of Border Police strives to introduce state-of-the-art technology in the field of border management. Another proof of this is that DG Border Police hosted a pilot project implemented jointly with the European Border and Coast Guard Agency FRONTEX.
The focus was on the passenger flow at the bus terminals of Kapitan Andreevo and Kalotina border checkpoints – by introducing innovative solutions for self-registration, biometric corridors and contactless fingerprint scanners.
Keywords: border control regulations, Frontex, contactless scanners, biometric corridors