Download Category: <span>Статии</span>

Download Category: Статии

НЕГЛИЖИРАНЕТО НА ЗДРАВНИТЕ ПРОБЛЕМИ ЗАСТРАШАВА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

НЕГЛИЖИРАНЕТО НА ЗДРАВНИТЕ ПРОБЛЕМИ ЗАСТРАШАВА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ25 Downloads ЕМИЛИЯ КАСОВА, д.м. Доцент д-р във Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ) – Пловдив Доктор по медицина от Национален център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА) – София Началник отдел „Управление на финансите и икономика на здравеопазването“ в Медицински институт на …

БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД – МИСИЯ И ПРОКЛЯТИЕ

БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД – МИСИЯ И ПРОКЛЯТИЕ29 DownloadsАдвокат Димитър Киров председател на фондация с нестопанска цел „Съратници”. Има интереси в областта на историята, политологията, и националната сигурност. Резюме: Настоящата публикация е посветена на необходимостта от задълбочено изследване на институционално ниво на българския народ и неговата душевност, през призмата на историята, антропологията, …

ЗДРАВНАТА СИГУРНОСТ, КАТО ЧАСТ ОТ СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА

ЗДРАВНАТА СИГУРНОСТ, КАТО ЧАСТ ОТ СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА30 Downloads ЕМИЛИЯ КАСОВА, д.м. Доцент д-р във Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ) – Пловдив Доктор по медицина от Национален център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА) – София Началник отдел „Управление на финансите и икономика на здравеопазването“ в Медицински институт …

ДИНАМИКА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОТБРАНА В НАЦИОНАЛНИТЕ БЮДЖЕТИ В КОНТЕКСТА НА СИГУРНОСТТА

ДИНАМИКА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОТБРАНА В НАЦИОНАЛНИТЕ БЮДЖЕТИ В КОНТЕКСТА НА СИГУРНОСТТА33 DownloadsОЗ полк. д-р Добромир Ангаровe-mail: angarov_67@abv.bg ОЗ полк. Добромир Христов АНГАРОВ е доктор по организация и управление извън сферата на материалното производство от Военна академия „Георги Стойков Раковски“ гр. София, с мисии в Ирак и Афганистан Резюме: Въоръжените …

НАРУШЕНИЯ НА АВТОРСКИ ПРАВА ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ВЪНШНОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ

НАРУШЕНИЯ НА АВТОРСКИ ПРАВА ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ВЪНШНОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ41 DownloadsБиляна Димитрова Биляна ДИМИТРОВА завършва бакалавърска степен по специалност „Творчески индустрии и бизнес“, магистър по специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ и към настоящия момент е докторант в направление „Организация и управление извън сферата на материалното производство (творчески индустрии в …

THE INTELLECTUAL CAPITAL AND INNOVATION IMPACT IN CRISIS MANAGEMENT: JORDAN AS A CASE STUDY

THE INTELLECTUAL CAPITAL AND INNOVATION IMPACT IN CRISIS MANAGEMENT: JORDAN AS A CASE STUDY48 DownloadsFASAL TAYEL ALABDALLAT University of National and World Economy Sofia, Bulgaria College of business; e-mail: FAISAL.ABDALLAT@PM.GOV.JO Scientific Supervisor: Prof. Dr. DIMITER PANAYOTOV DIMITROV Bachelor: history – from the University of Jordan Amman, Master: Business Administration-strategic management …

ВИДОВЕ ПОДВЕЖДАЩИ НОВИНИ И БОРБАТА С ТЯХ

ВИДОВЕ ПОДВЕЖДАЩИ НОВИНИ И БОРБАТА С ТЯХ38 DownloadsИВАЙЛО ИГНАТОВВоенна академия „Г. С. Раковски“ Полковник доктор Ивайло ИГНАТОВ, началник на отдел „Административен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“. През 1997 г. завършва ВНВВУ „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия, специалност „Системи за свръзка и радионавигация“, а през 2011 г. завършва Военна …

МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ КАТО ЧАСТ ОТ ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ

МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ КАТО ЧАСТ ОТ ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ33 DownloadsИВАЙЛО ИГНАТОВВоенна академия „Г. С. Раковски“ Полковник доктор Ивайло ИГНАТОВ, началник на отдел „Административен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“. През 1997 г. завършва ВНВВУ „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия, специалност „Системи за свръзка и радионавигация“, а през 2011 г. завършва Военна …

ЕВРОПЕЙСКА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

ЕВРОПЕЙСКА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ41 DownloadsИВАЙЛО ИГНАТОВВоенна академия „Г. С. Раковски“ Полковник доктор Ивайло ИГНАТОВ, началник на отдел „Административен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“. През 1997 г. завършва ВНВВУ „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия, специалност „Системи за свръзка и радионавигация“, а през 2011 г. завършва Военна академия „Г. …

THE IMPACT OF STRATEGIC AGILITY IN CRISIS MANAGEMENT AT JERASH PRIVATE UNIVERSITY-JORDAN-2024

THE IMPACT OF STRATEGIC AGILITY IN CRISIS MANAGEMENT AT JERASH PRIVATE UNIVERSITY-JORDAN-202432 DownloadsFAISAL TAYEL ALABDALLATT University of National and World Economy Sofia, Bulgaria College of business; e-mail: FAISAL.ABDALLAT@PM.GOV.JO Scientific Supervisor: Prof. Dr. DIMITER PANAYOTOV DIMITROV Bachelor: history – from the University of Jordan Amman, Master: Business Administration-strategic management from M’utah …