Download Category: <span>Статии</span>

Download Category: Статии

THE INTELLECTUAL CAPITAL AND INNOVATION IMPACT IN CRISIS MANAGEMENT: JORDAN AS A CASE STUDY

THE INTELLECTUAL CAPITAL AND INNOVATION IMPACT IN CRISIS MANAGEMENT: JORDAN AS A CASE STUDY12 DownloadsFASAL TAYEL ALABDALLAT University of National and World Economy Sofia, Bulgaria College of business; e-mail: FAISAL.ABDALLAT@PM.GOV.JO Scientific Supervisor: Prof. Dr. DIMITER PANAYOTOV DIMITROV Bachelor: history – from the University of Jordan Amman, Master: Business Administration-strategic management …

ВИДОВЕ ПОДВЕЖДАЩИ НОВИНИ И БОРБАТА С ТЯХ

ВИДОВЕ ПОДВЕЖДАЩИ НОВИНИ И БОРБАТА С ТЯХ10 DownloadsИВАЙЛО ИГНАТОВВоенна академия „Г. С. Раковски“ Полковник доктор Ивайло ИГНАТОВ, началник на отдел „Административен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“. През 1997 г. завършва ВНВВУ „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия, специалност „Системи за свръзка и радионавигация“, а през 2011 г. завършва Военна …

МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ КАТО ЧАСТ ОТ ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ

МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ КАТО ЧАСТ ОТ ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ8 DownloadsИВАЙЛО ИГНАТОВВоенна академия „Г. С. Раковски“ Полковник доктор Ивайло ИГНАТОВ, началник на отдел „Административен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“. През 1997 г. завършва ВНВВУ „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия, специалност „Системи за свръзка и радионавигация“, а през 2011 г. завършва Военна …

ЕВРОПЕЙСКА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

ЕВРОПЕЙСКА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ8 DownloadsИВАЙЛО ИГНАТОВВоенна академия „Г. С. Раковски“ Полковник доктор Ивайло ИГНАТОВ, началник на отдел „Административен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“. През 1997 г. завършва ВНВВУ „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия, специалност „Системи за свръзка и радионавигация“, а през 2011 г. завършва Военна академия „Г. …

THE IMPACT OF STRATEGIC AGILITY IN CRISIS MANAGEMENT AT JERASH PRIVATE UNIVERSITY-JORDAN-2024

THE IMPACT OF STRATEGIC AGILITY IN CRISIS MANAGEMENT AT JERASH PRIVATE UNIVERSITY-JORDAN-202412 DownloadsFAISAL TAYEL ALABDALLATT University of National and World Economy Sofia, Bulgaria College of business; e-mail: FAISAL.ABDALLAT@PM.GOV.JO Scientific Supervisor: Prof. Dr. DIMITER PANAYOTOV DIMITROV Bachelor: history – from the University of Jordan Amman, Master: Business Administration-strategic management from M’utah …

THE NEW GEOPOLITICAL SECURITY ENVIRONMENT AND EMERGING CHALLENGES TO ALLIED SECURITY

THE NEW GEOPOLITICAL SECURITY ENVIRONMENT AND EMERGING CHALLENGES TO ALLIED SECURITY10 Downloads Col. Associate Professor PhD Eng. Galin IVANOV Col. Associate Professor PhD Eng. Galin IVANOV is the head of the Department of „Security and Defense Management“ at the Faculty of “National Security and Defense” of the Military Academy “G. …

THE IMPACT OF STAGES OF CRISIS MANAGEMENT IN JORDANIAN NATIONAL SECURITY 2020-2024

THE IMPACT OF STAGES OF CRISIS MANAGEMENT IN JORDANIAN NATIONAL SECURITY 2020-202417 DownloadsFAISAL TAYEL ALABDALLAT University of National and World Economy Sofia, Bulgaria College of business; e-mail: FAISAL.ABDALLAT@PM.GOV.JO Scientific Supervisor: Prof. Dr. DIMITER PANAYOTOV DIMITROV Bachelor: history – from the University of Jordan Amman, Master: Business Administration-strategic management from M’utah …

JORDANIAN NATIONAL STRATEGY FOR CRISES AND DISASTERS DURING CORONAVIRUS CRISIS, MODERATE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY

JORDANIAN NATIONAL STRATEGY FOR CRISES AND DISASTERS DURING CORONAVIRUS CRISIS, MODERATE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY16 DownloadsFAISAL TAYEL ALABDALLAT University of National and World Economy Sofia, Bulgaria College of business E-Mail: faisal.abdallat@pm.gov.jo Scientific Supervisor: Prof. Dr. DIMITER PANAYOTOV DIMITROV Bachelor: history- from the University of Jordan Amman, Master: Business Administration-strategic management …

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ВОЙНИ КАТО АПРОБИРАНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА БОЙНИ ДЕЙСТВИЯ

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ВОЙНИ КАТО АПРОБИРАНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА БОЙНИ ДЕЙСТВИЯ38 Downloads Андрей Валентинов Велчев, докторант в Катедра Наказателноправни науки и сигурност, Професионално направление 9.1 Национална сигурност към Юридически Факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев“ Андрей ВЕЛЧЕВ, хоноруван преподавател в Катедра – Наказателноправни науки и сигурност в РУ Ангел Кънчев, Главен …

НОВ ПРИНОС В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ

НОВ ПРИНОС В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ26 Downloads Десислава Костадинова, д-р по история Институт за исторически изследвания при Българска академия на науките Секция „Помощни исторически науки и информатика” д-р Десислава КОСТАДИНОВА е родена на 17 април 1980 г. в гр. Елин Пелин. Основно и средно образование завършва в гара Елин Пелин. …