Българското централно благотворително общество

Българското централно благотворително общество

12.00лв.

Даниела Вичкова е родена на
28 юли 1970 г. във Велико Търново. Завършва специалност „Библиоте­кознание и библиография“ в Държавен библиотекарски институт – София и магистърска специалност „Етнология, архивистика и музейно дело“ във Великотърновски  университет
„Св. Св. Кирил и Методий“.
Доктор по история (2015 г., Българска академия на науките – Институт  за исторически  изследвания).

Библиотекар в Народна библиотека „П. Р. Славейков“ – Велико Търново и в Национален музей на архитектурата. Библиотекар-експерт и библиограф-експерт в Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.

От 2015 г. работи в Институт за исторически изследвания. Има професионални интереси по теми от Българско възраждане и Нова българска история; Библиография,  Архивистика  и  Генеалогия.

Настоящата монография е първи самостоятелен опит в българската историография да се проучи цялостно съз-даването, структурата и дейците на Българското централно благотворително общество. БЦБО е политическа организация, която функционира легално като благотворителна организация на територията на Румъния. Книгата е издание на докторската дисертация на автора. Разглеждат се предпоставките за създаване на БЦБО и самото учредяване на политическата формация на 10 юли 1876 г. в Букурещ. Изследва се Централното общество в Букурещ (1 май 1876 – май 1877). Дават се сведения за клоновете на организацията – 16 български благотворителни общества в румънските градове (май 1876 – август 1878). Направена е периодизация на етапите в организационното изграждане на БЦБО.

Категория: