Download Tag: <span>stability</span>

Download Tag: stability

БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОТБРАНА

БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОТБРАНА371 Downloads  Владимир Александров Бонджов Владимир Александров БОНДЖОВ е студент в професионално направление „Сигурност и отбрана“, във Военна академия „Г. С. Раковски“, София. Резюме: В статията е направен опит за представяне на постановките за сигурността и стабилността на Европа. Разкрити са частично процеси и тенденции, коментари и …