Download Tag: <span>spisanie-broi-1</span>

Download Tag: spisanie-broi-1

Климатичните промени и влиянието им върху средата на сигурност.

Климатичните промени и влиянието им върху средата на сигурност.4 DownloadsПолковник Орлин Николов Майор Светозар Босилков Развитието на климатичните промени все повече се оказват фактор, който играе ключова роля при формиране на бъдещата среда на сигурност. Днес държавите и организациите са изправени пред редица предизвикателства, които касаят устойчивото развитие на човешкото …