Download Tag: <span>psychohistorical</span>

Download Tag: psychohistorical

БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД – МИСИЯ И ПРОКЛЯТИЕ

БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД – МИСИЯ И ПРОКЛЯТИЕ22 DownloadsАдвокат Димитър Киров председател на фондация с нестопанска цел „Съратници”. Има интереси в областта на историята, политологията, и националната сигурност. Резюме: Настоящата публикация е посветена на необходимостта от задълбочено изследване на институционално ниво на българския народ и неговата душевност, през призмата на историята, антропологията, …