Download Tag: <span>military assistance; concept of resistance operations; asymmetric defense component; special operations forces.</span>

Download Tag: military assistance; concept of resistance operations; asymmetric defense component; special operations forces.

НАСОКИ И ПРЕСПЕКТИВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАНЕ НА ВОЕННОТО ПОДПОМАГАНЕ В ОТБРАНИТЕЛНИЯ СЕКТОР НА СТРАНАТА

НАСОКИ И ПРЕСПЕКТИВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАНЕ НА ВОЕННОТО ПОДПОМАГАНЕ В ОТБРАНИТЕЛНИЯ СЕКТОР НА СТРАНАТА86 Downloads ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ВА „Георги Стойков Раковски” гр. София e-mail: angelov.georgi@mail.com Георги Николов АНГЕЛОВ е офицер от силите за специални операции на БА. През кариерата си е преминал различни курсове в България, САЩ, в момента следва във …