Download Tag: <span>law on electronic communications electronic communications law</span>

Download Tag: law on electronic communications electronic communications law

СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ268 Downloads Проф. д-р Илин Савов Факултет „Полиция“, Академия на Министерство на вътрешните работи Резюме: В статията се разглеждат развитието на електроните съобщения и мобилните услуги, които имат все по-голямо значение както за телекомуникационния сектор така и за социално-икономическия напредък в световен мащаб. Направен е …