Download Tag: <span>infringements; external layout; websites; copyright.</span>

Download Tag: infringements; external layout; websites; copyright.

НАРУШЕНИЯ НА АВТОРСКИ ПРАВА ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ВЪНШНОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ

НАРУШЕНИЯ НА АВТОРСКИ ПРАВА ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ВЪНШНОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ36 DownloadsБиляна Димитрова Биляна ДИМИТРОВА завършва бакалавърска степен по специалност „Творчески индустрии и бизнес“, магистър по специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ и към настоящия момент е докторант в направление „Организация и управление извън сферата на материалното производство (творчески индустрии в …