Download Tag: <span>globalism</span>

Download Tag: globalism

НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД И ЕВРОПЕЙСКАТА СИГУРНОСТ

НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД И ЕВРОПЕЙСКАТА СИГУРНОСТ268 Downloadsхоноруван асистент доктор Илия Ценов Илия ЦЕНОВ е доктор по обществени комуникации и информационни науки от УниБИТ (2019) и хоноруван асистент в катедра „Политически науки и национална сигурност“ на Факултета по икономически и социални науки в ПУ „Паисий Хилендарски“ (2019). Той е бакалавър по …