Download Tag: <span>financial insurance.</span>

Download Tag: financial insurance.

ДИНАМИКА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОТБРАНА В НАЦИОНАЛНИТЕ БЮДЖЕТИ В КОНТЕКСТА НА СИГУРНОСТТА

ДИНАМИКА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОТБРАНА В НАЦИОНАЛНИТЕ БЮДЖЕТИ В КОНТЕКСТА НА СИГУРНОСТТА25 DownloadsОЗ полк. д-р Добромир Ангаровe-mail: angarov_67@abv.bg ОЗ полк. Добромир Христов АНГАРОВ е доктор по организация и управление извън сферата на материалното производство от Военна академия „Георги Стойков Раковски“ гр. София, с мисии в Ирак и Афганистан Резюме: Въоръжените …