Download Tag: <span>European digital principles</span>

Download Tag: European digital principles

ДИГИТАЛНИ ПРАВА И ДИГИТАЛНА ЕТИКА В НОВИЯ ЦИФРОВ СВЯТ

ДИГИТАЛНИ ПРАВА И ДИГИТАЛНА ЕТИКА В НОВИЯ ЦИФРОВ СВЯТ50 Downloads д-р Стефания Мирческа Д-р Стефания МИРЧЕСКА е държавен служител в Министерството на електронното управлениe, Дирекция „Политики за електронно управление“, отдел „Стратегическо планиране на електронното управление“. Дипломира се в Техническия университет като бакалавър, и защитава магистърската си степен в Queen Mary …