Download Tag: <span>cyberdefence</span>

Download Tag: cyberdefence

ВЪЗМОЖНОСТИ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА КИБЕРЗАЩИТА

ВЪЗМОЖНОСТИ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА КИБЕРЗАЩИТА188 DownloadsДимитър Минчев Димитров подполковник Димитър Минчев Димитров Катедра Комуникационни и информационни системи, Военна академия „Г. С. Раковски“, София, България dim.dimitrov@rndc.bg Резюме: Разработката разглежда прилагането на архитектурния подход в етапа на проектиране на система за киберзащита. Предимствата и недостатъците при използването …

АРХИТЕКТУРА НА СИСТЕМА ЗА КИБЕРЗАЩИТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОПЕРАЦИЯ

АРХИТЕКТУРА НА СИСТЕМА ЗА КИБЕРЗАЩИТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОПЕРАЦИЯ219 Downloadsподполковник Димитър Минчев Димитров, докторант Резюме: Изследването разглежда модел на система за киберзащита при провеждане на операция. Основно се разглеждат елементите от ахитектурата на формирование, осигуряващи качества за киберзащита. Ключови думи: киберзащита, киберсигурност, архитектура на система за киберзащита. CYBERDEFENCE SYSTEM ARCHITECTURE …

СЪВРЕМЕННИ СПОСОБИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КИБЕРАТАКИ

СЪВРЕМЕННИ СПОСОБИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КИБЕРАТАКИ162 DownloadsДимитър Минчев Димитров Катедра Комуникационни и информационни системи, Военна академия „Г. С. Раковски“, София, България dim.dimitrov@rndc.bg Резюме: В разработката е представен обзор на съвременните способи за осъществяване на кибератака и най-добрите практики за противодействие на кибератаки. Основно внимание се отделя на новите направления в …