Download Tag: <span>climate change</span>

Download Tag: climate change

ЕКОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ, СВЪРЗАНИ С КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В СВЕТА

ЕКОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ, СВЪРЗАНИ С КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В СВЕТА148 Downloadsд-р Атанаска ТунтоваХоноруван преподавател във Висше училище по сигурности икономика – гр. Пловдив e-mail: office.tuntova@gmail.com Резюме: Статията изследва световните политики и тенденциите, които се осъществяват в тази насока по повод екологията и въпроса за климатичните промени. Разгледано е влиянието на Северния и …