Download Tag: <span>architecture of cyberdefence system.</span>

Download Tag: architecture of cyberdefence system.

АРХИТЕКТУРА НА СИСТЕМА ЗА КИБЕРЗАЩИТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОПЕРАЦИЯ

АРХИТЕКТУРА НА СИСТЕМА ЗА КИБЕРЗАЩИТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОПЕРАЦИЯ249 Downloadsподполковник Димитър Минчев Димитров, докторант Резюме: Изследването разглежда модел на система за киберзащита при провеждане на операция. Основно се разглеждат елементите от ахитектурата на формирование, осигуряващи качества за киберзащита. Ключови думи: киберзащита, киберсигурност, архитектура на система за киберзащита. CYBERDEFENCE SYSTEM ARCHITECTURE …