Download Tag: <span>affairs of a private nature</span>

Download Tag: affairs of a private nature

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБВИНЕНИЕТО В ХИПОТЕЗАТА НА чл. 287, ал. 6 НПК

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБВИНЕНИЕТО В ХИПОТЕЗАТА НА чл. 287, ал. 6 НПК92 DownloadsНадежда Димитрова Надежда Веселинова ДИМИТРОВА, докторант в задочна форма на обучение по докторска програма по Наказателно процесуално право към катедра „Наказателно правни науки“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Рецензия: В статията e разгледана процедурата по …