Download Tag: <span>финансово осигуряване.</span>

Download Tag: финансово осигуряване.

ДИНАМИКА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОТБРАНА В НАЦИОНАЛНИТЕ БЮДЖЕТИ В КОНТЕКСТА НА СИГУРНОСТТА

ДИНАМИКА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОТБРАНА В НАЦИОНАЛНИТЕ БЮДЖЕТИ В КОНТЕКСТА НА СИГУРНОСТТА8 DownloadsОЗ полк. д-р Добромир Ангаровe-mail: angarov_67@abv.bg ОЗ полк. Добромир Христов АНГАРОВ е доктор по организация и управление извън сферата на материалното производство от Военна академия „Георги Стойков Раковски“ гр. София, с мисии в Ирак и Афганистан Резюме: Въоръжените …

ВЪНШНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, ОСИГУРЯВАНИ ЧРЕЗ ДЕЙСТВИЯТА НА БА ПРИ УЧАСТИЕ НА ВС В МИСИИ И ОПЕРАЦИИ НА НАТО И ЕС

ВЪНШНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, ОСИГУРЯВАНИ ЧРЕЗ ДЕЙСТВИЯТА НА БА ПРИ УЧАСТИЕ НА ВС В МИСИИ И ОПЕРАЦИИ НА НАТО И ЕС166 Downloadsполк. доц. д-р Стоян Стойчев дoцeнт в кaтeдрa „Съвмeстни oпeрaции и плaнирaнe“, фaкултeт „Нaциoнaлнa сигурнoст и oтбрaнa“, ВА „Г. С. Раковски“ Резюме: Разгледани са възможностите за изпращане и …