Download Tag: <span>физическите величини</span>

Download Tag: физическите величини

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ136 DownloadsОт д-р Десислава Велинова Секция „Помощни исторически науки и информатика”, Институт за исторически изследвания при Българската академия на науките НОВ ПРИНОС В ИСТОРИЧЕСКАТА МЕТРОЛОГИЯ Метрологията – позната и непозната? Отговорът се определя от факта, че научните рефлекси са в силна зависимост от професионалната компетентност. А е необходимо да се …