Download Tag: <span>управление на промяната</span>

Download Tag: управление на промяната

ТРАНСФОРМАЦИЯ, РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА В МЕНИДЖМЪНТА НА ОТБРАНАТА В СЪВРЕМЕННАТА СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ

ТРАНСФОРМАЦИЯ, РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА В МЕНИДЖМЪНТА НА ОТБРАНАТА В СЪВРЕМЕННАТА СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ211 Downloads Петър Стоилов Подполковник гл. асистент д-р инж. Петър СТОИЛОВ е преподавател в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ във Факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, София. Бил е хоноруван …