Download Tag: <span>съвременни икономически теории</span>

Download Tag: съвременни икономически теории

ДЕФЛАЦИЯТА КАТО ЗАПЛАХА ЗА СЪВРЕМЕННОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

ДЕФЛАЦИЯТА КАТО ЗАПЛАХА ЗА СЪВРЕМЕННОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ379 DownloadsГеорги Георгиев Георги ГЕОРГИЕВ е докторант по „Политическа икономия“ в катедра „Икономика“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ Научните му интереси са в сферата на дефлацията и инфлацията, както и инструментите на фискалната и монетарна политика. Завършил е английска гимназия „Гео Милев“, а след …