Download Tag: <span>Студената война</span>

Download Tag: Студената война

УЧАСТИЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОАЛИЦИОННИТЕ ВОЕННИ И ПОЛИТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ НА ВАРШАВСКИЯ ДОГОВОР (1946 – 1991 Г.)

УЧАСТИЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОАЛИЦИОННИТЕ ВОЕННИ И ПОЛИТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ НА ВАРШАВСКИЯ ДОГОВОР (1946 – 1991 Г.)485 Downloads подполковник д-р Калин Ранчев Резюме: В статията е направен кратък исторически обзор на участието на Народна република България в изграждането на коалиционните военни и политически структури на Варшавския договор. Ключови думи: …