Download Tag: <span>скрито разпределение на печалбата</span>

Download Tag: скрито разпределение на печалбата

АВАНСОВО ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ – ДОПУСТИМОСТ, АКТУАЛНО ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ И ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ФИСКАЛНАТА СИГУРНОСТ

АВАНСОВО ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ – ДОПУСТИМОСТ, АКТУАЛНО ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ И ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ФИСКАЛНАТА СИГУРНОСТ294 Downloadsд-р НЕДЯЛКА ПЕТРОВА главен юрисконсулт в Национална агенция за приходите хоноруван преподавател във Висше училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив e-mail: neli_jel@abv.bg Недялка ПЕТРОВА е доктор по право и хоноруван преподавател във Висше училище …