Download Tag: <span>салафити</span>

Download Tag: салафити

Ислямът при държавите-наследници на османската империя в контекста на национално-малцинствените проблеми и аспектите на сигурността. Пътят на Гърция, България и Босна в търсенето на подходящ модел.

Ислямът при държавите-наследници на османската империя в контекста на национално-малцинствените проблеми и аспектите на сигурността. Пътят на Гърция, България и Босна в търсенето на подходящ модел.758 Downloads проф. д.и.н. Валери Стоянов e-mail:  valeryst11@yahoo.com, personal website: www.valeristica.ihist.bas.bg Валери Стоянов е професор в Института за исторически изследвания към Българската академия на науките.  Магистър …