Download Tag: <span>РЕГИОНАЛНАТА И ГЛОБАЛНАТА СИГУРНОСТ</span>

Download Tag: РЕГИОНАЛНАТА И ГЛОБАЛНАТА СИГУРНОСТ

СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕСУРСИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА, РЕГИОНАЛНАТА И ГЛОБАЛНАТА СИГУРНОСТ

СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕСУРСИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА, РЕГИОНАЛНАТА И ГЛОБАЛНАТА СИГУРНОСТ2196 Downloads ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЛАЗАРОВ Владислав Лазаров защитава докторска дисертация през 2009 г. на тема „Стратегически ресурси за поддържане на националната сигурност“. Придобива научна степен „Доктор на науките“ на тема „Контролът над стратегическите ресурси и сигурността на малките държави“ през 2016 г. Авторът …