Download Tag: <span>пандемия</span>

Download Tag: пандемия

ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА И ПОЛИТИКА

ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА И ПОЛИТИКА994 DownloadsПетренко Анатолий Иванович к. псих. н., доцент,«Академия социального управления», Россия, г. Москва Аннотация: Статья посвящена анализу проблемы влияния пандемии на политические процессы в современном мире. Ключевые слова: пандемия, политические процессы, внешняя политика, внутренняя политика. Coronavirus pandemic and politics Petrenko Anatoly K. is a psycho. N., Associate …

ВЛИЯНИЕТО НА ПАНДЕМИИ КАТО COVID-19 (SARS-COV-2) ВЪРХУ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЕРИГИТЕ ЗА ДОСТАВКА

ВЛИЯНИЕТО НА ПАНДЕМИИ КАТО COVID-19 (SARS-COV-2) ВЪРХУ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЕРИГИТЕ ЗА ДОСТАВКА1003 DownloadsПодполковник главен асистентд-р инж. Георги МАРИНОВ Подполковник инж. Георги МАРИНОВ, д-р е преподавател в катедра „Логистика“ във факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, София. Притежава три магистърски степени: по „Военно дело“ – Военна академия „Г. С. …

НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ КОРОНАВИРУС

НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ КОРОНАВИРУС2189 Downloads Полковник доцент доктор инж. Галин ИВАНОВ Полковник доц. д-р инж. Галин ИВАНОВ е преподавател във Факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, София и е бил хоноруван преподавател в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит …