Download Tag: <span>Организация на Варшавски договор</span>

Download Tag: Организация на Варшавски договор

УЧАСТИЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОАЛИЦИОННИТЕ ВОЕННИ И ПОЛИТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ НА ВАРШАВСКИЯ ДОГОВОР (1946 – 1991 Г.)

УЧАСТИЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОАЛИЦИОННИТЕ ВОЕННИ И ПОЛИТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ НА ВАРШАВСКИЯ ДОГОВОР (1946 – 1991 Г.)494 Downloads подполковник д-р Калин Ранчев Резюме: В статията е направен кратък исторически обзор на участието на Народна република България в изграждането на коалиционните военни и политически структури на Варшавския договор. Ключови думи: …